Toán Lớp 6: A=(x∈n/x<4) viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử

Question

Toán Lớp 6: A=(x∈n/x<4) viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoa 1 tuần 2022-06-17T01:56:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. A = { x \in NN| x < 4}
  => A \in { 0 ; 1 ; 2 ; 3}
  #caty09

 2. A = {x ∈ N | x < 4}
  => A = {0 ; 1 ; 2 ; 3}
  #dtkc
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )