Toán Lớp 6: a, (-75) . (-27) . (-x), Với x = 4 b, 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . a, a=10

Question

Toán Lớp 6: a, (-75) . (-27) . (-x), Với x = 4
b, 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . a, a=10, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoàng Hà 2 tuần 2022-06-11T20:07:17+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   a.-8100
  b. 1200
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, (-75) . (-27) . (-x)
  Thay x=4 vào biểu thức trên ta được
  (-75) . (-27) . (-4)
  =[(-75).(-4)].(-27)
  =200.(-27)
  =-8100
  b, 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . a
  Thay a=10 vào biểu thức ta được
  1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 10
  =2.12.50
  =24.50
  =1200

 2. a)
  ( -75 ). ( -27 ). ( -x )     (1)
  $\text{ Thay x = 4, thì (1) trở thành : }$
  ( -75 ). ( -27 ). ( -4 )
  = [ ( -75 ). ( -4 ) ]. ( -27 )
  = 300. ( -27 )
  = -8100
  b)
  1. 2. 3. 4. 5. a       (2)
  $\text{ Thay a = 10, thì (2) trở thành : }$
  1. 2. 3. 4. 5. 10
  = 2. 3. 4. 5. 10
  = ( 2. 5 ). ( 3. 4 ). 10
  = 10. 12. 10
  = 12. 100
  = 1200
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )