Toán Lớp 6: A= 7,05 – ( a+3,5+0,85) với a= -7,2 giúp mình với nha cảm ơn

Question

Toán Lớp 6: A= 7,05 – ( a+3,5+0,85) với a= -7,2 giúp mình với nha cảm ơn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Phương 1 tháng 2022-03-14T06:36:13+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Với a =-7,2 thì A=7,05-(a+3,5+0,85)
                              = 7,05-(-7,2+3,5+0,85)
                             =7,05+7,2+3,5+0,85
                            =18,6
                              

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  A = 7,05 – (a + 3,5 + 0,85) 
  A = 7,05 – (-7,2 + 3,5 + 0,85) 
  A = 7,05 + 7,2 – 3,5 – 0,85 
  A = 9,9

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )