Toán Lớp 6: a/ -6(-7) b/ (-2) ² . 2 ² c/ (-9) ² : 8 mũ 0 d/ 13 mũ 2022 : 13 mũ 2020 – ( 7 ² + 2021 mũ 0 )

Question

Toán Lớp 6: a/ -6(-7)
b/ (-2) ² . 2 ²
c/ (-9) ² : 8 mũ 0
d/ 13 mũ 2022 : 13 mũ 2020 – ( 7 ² + 2021 mũ 0 ), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Anh 1 tuần 2022-01-15T12:27:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a/ -6(-7)= 42

  (Số âm nhân số âm sẽ ra số dương)

  b/(-2) ² . 2 ²= 4 . 4

                      = 16

  c/ (-9) ² : 8^0= 81 : 1

                             = 81

  d/ 13^2022 : 13^2020 – ( 7 ² + 2021^0 )= 13^(2022-2020) – (49+1)

                                                                      =169 – 50

                                                                      =119

  Hữu ích 5 sao

   

 2. Mong cho lời giải hay nhất ❤️⭐️
  toan-lop-6-a-6-7-b-2-2-c-9-8-mu-0-d-13-mu-2022-13-mu-2020-7-2021-mu-0

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )