Toán Lớp 6: a,x^50=x :b,x^2=64:c,x^3=125:d,90=10.3^x mọi người giải cái

Question

Toán Lớp 6: a,x^50=x :b,x^2=64:c,x^3=125:d,90=10.3^x mọi người giải cái, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Xuân 1 tháng 2022-12-21T11:48:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  a, x = 0 hoặc x = 1 .
  b, x = 8 .
  c, x = 5 .
  d, x = 2 .
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a,x^50=x
  => x = 0 hoặc
                          x^49 = 0+1
                          x^49 = 1 
                          => x = 1 .
  vậy x = 0 hoặc x = 1 .
  b,x^2=64
  x^2 = 8^2
  => x = 8 .
  c,x^3=125
  x^3 = 5^3
  => x = 5 .
  d,90=10.3^x
  90 : 10 = 3^x
  9 = 3^x
  3^2 = 3^x
  => x = 2 .

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )