Toán Lớp 6: A=5^100+2 phần 5^90+ 2 B=5^89+1 phần 5^89+1 phần 5^90+1

Question

Toán Lớp 6: A=5^100+2 phần 5^90+ 2
B=5^89+1 phần 5^89+1 phần 5^90+1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Hòa 2 tháng 2022-12-19T04:37:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. A=5^100+2 phần 5^90+ 2 B=5^89+1 phần 5^89+1 phần 5^90+1

  Giải đáp:

   CBHT

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  A=5100+2590+2
  = 510.590+2590+2
  =510
  =9765625
  B= 5^89+1 / 5^90+1
  = 5^89+1/5.5^89+1
  = 1/5

   

 2. Giải đáp:

   CBHT

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  A=$\frac{5^{100}+2}{5^{90}+2}$
  = $\frac{5^{10} .5^{90}+2}{5^{90}+2}$
  =$5^{10}$
  =9765625
  B= 5^89+1 / 5^90+1
  = 5^89+1/5.5^89+1
  = 1/5

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )