Toán Lớp 6: a. (31 +22 +23)- (23-18) b. -8 nhân 56-2 ngũ 3 nhân 44 c. 272 – 2 nhân (140+( (-8) ngũ 2 – 9 nhân 2 ngũ 0) : 5 )

Question

Toán Lớp 6: a. (31 +22 +23)- (23-18)
b. -8 nhân 56-2 ngũ 3 nhân 44
c. 272 – 2 nhân (140+( (-8) ngũ 2 – 9 nhân 2 ngũ 0) : 5 ), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Hường 1 tháng 2022-03-19T22:30:02+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) (31+22+23)-(23-18)
  = 31 + 22 +23 -23 + 18
  = 31 + (22+18) + (23-23)
  = 31 + 40 + 0
  = 71
  b) -8 . 56 – 2^3 . 44
  = -8 . 56 – 8 . 44
  = 8 . (-56) – 8 . 44
  = 8 . ( -56 -44)
  = 8 . (-100)
  = -800
  c) 272 – 2. ( 140 + (-8)^2 – 9 . 2^0 ) : 5
  = 272 – 2. ( 140 +64 – 9 . 1) : 5
  = 272 – 2. ( 140 +64 – 9):5
  = 272 – 2. ( 140 + 55 ):5
  = 272 -2 .195 : 5
  = 272 – 2 . 39
  = 272 – 78
  = 194

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )