Toán Lớp 6: A=3 mũ . 11 + 3 mũ 10 . 5 ___________________________ 3 mũ 9 . 2 mũ 4 B= 2 mũ 10 . 13 + 2 mũ 10 . 65 ______________________________ 3

Question

Toán Lớp 6: A=3 mũ . 11 + 3 mũ 10 . 5
___________________________
3 mũ 9 . 2 mũ 4
B= 2 mũ 10 . 13 + 2 mũ 10 . 65
______________________________
3 mũ 9 . 2 mũ 4, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hòa Tâm 4 ngày 2022-06-19T01:31:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  $\begin{array}{l}
  A = \dfrac{{{3^{10}}.11 + {3^{10}}.5}}{{{3^9}{{.2}^4}}}\\
   = \dfrac{{{3^{10}}\left( {11 + 5} \right)}}{{{3^9}.16}}\\
   = \dfrac{{{3^1}.16}}{{16}}\\
   = 3\\
  B = \dfrac{{{2^{10}}.13 + {2^{10}}.65}}{{{3^9}{{.2}^4}}}\\
   = \dfrac{{{2^{10}}.\left( {13 + 65} \right)}}{{{3^9}{{.2}^4}}}\\
   = \dfrac{{{2^6}.78}}{{{3^9}}}\\
   = \dfrac{{{2^6}.2.3.13}}{{{3^9}}}\\
   = \dfrac{{{2^7}.13}}{{{3^8}}}
  \end{array}$

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  A = (3^11 + 3^10 . 5)/(3^9 . 2^4)
  A = (3^10 . (3 + 5))/(3^9 . 2^4)
  A = (3^10 . 2^3)/(3^9 . 2^4)
  A = 3/2
  B = (2^10 . 13 + 2^10 . 65)/(3^9 . 2^4)
  B = (2^10 . (13 + 65))/(3^9 . 2^4)
  B = (2^10 . 2 . 3 . 13)/(3^9 . 2^4)
  B = (2^7 . 13)/(3^8)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )