Toán Lớp 6: a,(3+3/5-7/12) b,(-3 1/4)+(-2 2/3) c,(-5/24+0,75+7/12)

Question

Toán Lớp 6: a,(3+3/5-7/12) b,(-3 1/4)+(-2 2/3) c,(-5/24+0,75+7/12), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 1 tháng 2022-12-22T08:13:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  a,(3+$\frac{3}{5}$ -$\frac{7}{12}$ )
  =$\frac{18}{5}$ -$\frac{7}{12}$ 
  =$\frac{216}{60}$ -$\frac{35}{60}$ 
  =$\frac{181}{60}$ 
  b,(-3$\frac{1}{4}$) +(-2$\frac{2}{3}$ )
  =$\frac{-13}{4}$+$\frac{-8}{3}$
  =$\frac{-39}{12}$+$\frac{-32}{12}$
  =$\frac{-7}{12}$
  c,($\frac{-5}{24}$ +0,75+$\frac{7}{12}$ )
  =($\frac{-5}{24}$ +$\frac{3}{4}$ +$\frac{7}{12}$ )
  = $\frac{-5}{24}$ + $\frac{18}{24}$ + $\frac{14}{24}$ 
  = $\frac{27}{24}$ 
  = $\frac{9}{8}$ 
              @tuanbach1104      
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. a)
  (3 + 3/5 – 7/12)
  = 180/60 + 36/60 – 35/60
  = (180 + 36 – 35)/60
  = 181/60
  b)
  (-3 1/4) + (-2 2/3)
  = -13/4 + (-8/3)
  = -39/12 – 24/12
  = -63/12
  = -21/4
  c)
  (-5/24 + 0,75 + 7/12)
  = -5/24 + 18/24 + 14/24
  = 27/24

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )