Toán Lớp 6: a) (-3) + (-2) b) (-8) – 7 c) (-35) + (-15) d) 12 – (-8) help me

Question

Toán Lớp 6: a) (-3) + (-2)
b) (-8) – 7
c) (-35) + (-15)
d) 12 – (-8)
help me, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðan Khanh 7 ngày 2022-04-14T09:54:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 
  (-3) + (-2) = -5
  b)
  (-8) – 7
  = (-8) + (-7)
  = -15
  c)
  (-35) + (-15) = -50
  d)
  12 – (-8)
  = 12 + 8
  =20
  @Ryan

 2. a)(-3)+(-2)
  =-3-2
  =-5
  b)(-8)-7=-15
  c)(-35)+(-15)
  =-35-15
  =-50
  d)12-(-8)
  =12+8
  =20
  Giải thích :
  – với – bằng +
  Ví dụ : 1-(-1)=1+1
  – với + bằng –
  Ví dụ : 1-(+3)=1-3
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )