Toán Lớp 6: a. 24.12+18.24-785 b. 156-56: 2^3+ 2021^0 GIÚP EM VỚI Ạ, ĐÂY LÀ BÀI KIỂM TRA NÊN LM ĐÚNG 98% CHO EM Ạ!

Question

Toán Lớp 6: a. 24.12+18.24-785
b. 156-56: 2^3+ 2021^0
GIÚP EM VỚI Ạ, ĐÂY LÀ BÀI KIỂM TRA NÊN LM ĐÚNG 98% CHO EM Ạ!, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoa 3 tháng 2022-02-17T18:47:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a. 24 . 12 + 18 . 24 – 785
  = 24 . (12 + 18) – 785
  = 24 . 30 – 785
  = 720 – 785
  = -65
  b. 156 – 56 : $2^{3}$ + $2021^{0}$
  = 156 – 56 : 8 + 1
  = 156 – 7 + 1
  = 149 + 1
  = 150
   

 2. 24 * 12 + 18 * 24 – 785  
  = 24 ( 12 + 18 ) – 785  
  = 24 *30 – 785  
  = 720 – 785 
  = -65  
  156 – 56 : 2^3 + 2021^0 
  = 156 – 7 + 1
  = 149 + 1
  = 150  

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )