Toán Lớp 6: a, -20 – 30 = b, ( -25 ) + ( -40 ) = c, ( -100 ) + ( -120 ) Mn giúp tui nha.Cảm ưn mn!!!!!

Question

Toán Lớp 6: a, -20 – 30 =
b, ( -25 ) + ( -40 ) =
c, ( -100 ) + ( -120 )
Mn giúp tui nha.Cảm ưn mn!!!!!, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 2 tuần 2022-06-07T02:32:08+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\textit{@Ngốc}$
  $\text{a, -20 – 30}$
  $\text{= -20 + (-30)}$
  $\text{= -50}$
  $\text{b, -25 + (-40)}$
  $\text{= -65}$
  $\text{c, -100 + (-120)}$
  $\text{= -220}$

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) -20-30=-50
  b) ( -25 ) + ( -40 ) = – 65
  c) ( -100 ) + ( -120 ) = -220

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )