Toán Lớp 6: a 2 mũ 2. 3 mũ 1 -(1 mũ 2022 + 2021 mũ 0) : 2 b 2020 + [38 – (9-3) mũ 2] – 2030 mũ 0

Question

Toán Lớp 6: a 2 mũ 2. 3 mũ 1 -(1 mũ 2022 + 2021 mũ 0) : 2
b 2020 + [38 – (9-3) mũ 2] – 2030 mũ 0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Hồng 2 tháng 2022-03-12T09:22:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, 2^2 . 3^1 – (1^2022 + 2021^0):2
  = 4.3-(1+1):2
  = 12-2:2
  = 12-1
  = 11
  b, 2020+[38-(9-3)^2]-2030^0
  = 2020+[38-6^2]-1
  = 2020+[38-36]-1
  = 2020+2-1
  = 2022-1
  = 2021

 2. $#AS$
  a) 2^2 * 3^1 – (1^2022 + 2021^0) : 2
  = 4 * 3 – (1 + 1) : 2
  = 12 – 2 : 2
  = 12 – 1
  = 11
  b) 2020 + [38 – (9 – 3)^2] – 2030^0
  = 2020 + [38 – 6^2] – 1
  = 2020 + [38 – 36] – 1
  = 2020 + 2 – 1
  = 2022 – 1
  = 2021

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )