Toán Lớp 6: A=10²⁰²⁰+1/10²⁰²¹+1 B=10²⁰²¹+1/10²⁰²²+1 GIÚP MÌNH VỚI

Question

Toán Lớp 6: A=10²⁰²⁰+1/10²⁰²¹+1
B=10²⁰²¹+1/10²⁰²²+1
GIÚP MÌNH VỚI, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Hồng 20 phút 2022-06-07T04:25:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. A = {10^2020 + 1}/{10^2021 + 1}

  => 10A = {10 . (10^2020 + 1)}/{10^2021 + 1}

  => 10A = {10^2021 + 10}/{10^2021 + 1}

  => 10A = {(10^2021 + 1 ) + 9}/{10^2021 + 1}

  => 10A = 1 + 9/{10^2021 + 1}

  B = {10^2021 + 1}/{10^2022 + 1}

  => 10B = {10 . (10^2021 + 1)}/{10^2022 + 1}

  => 10B = {10^2022 + 10}/{10^2022 + 1}

  => 10B = {(10^2022 + 1 ) + 9}/{10^2022 + 1}

  => 10B = 1 + 9/{10^2022 + 1}

  Vì 1 + 9/{10^2021 + 1} > 1 + 9/{10^2022 + 1} nên A >B

  Vậy A > B

  #dtkc

 2. Ta có : A = ( 10^2020 + 1 )/( 10^2021 + 1 )

  10 . A = ( 10 . ( 10^2020 + 1 ) )/( 10^2021 + 1 )

  10 . A = ( 10^2021 + 10 )/( 10^2021 + 1 )

  10 . A = ( 10^2021 + 1 + 9 )/( 10^2021 + 1 )

  10 . A = 1 + 9/( 10^2021 + 1 )

  Lại có : A = ( 10^2021 + 1 )/( 10^2022 + 1 )

  10 . A = ( 10 . ( 10^2021 + 1 ) )/( 10^2022 + 1 )

  10 . A = ( 10^2022 + 10 )/( 10^2022 + 1 )

  10 . A = ( 10^2022 + 1 + 9 )/( 10^2022 + 1 )

  10 . A = 1 + 9/( 10^2022 + 1 )

  Do 9/( 10^2021 + 1 ) > 9/( 10^2022 + 1 ) nên 10A > 10B hay A > B

  Vậy , A > B .

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )