Toán Lớp 6: A= 1+3+3 ∧2+3 ∧3+-.+3 ∧ 2008

Question

Toán Lớp 6: A= 1+3+3 ∧2+3 ∧3+…..+3 ∧ 2008, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 7 tháng 2022-05-01T04:14:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. A=1+3+3^2+3^3+…+3^2008
  =>3A=3+3^2+3^3+3^4+…+3^2009
  =>3A-A=(3+3^2+3^3+3^4+…+3^2009)-(1+3+3^2+3^3+…+3^2008)
  =>2A=3^2009-1
  =>A=(3^2009-1)/2

 2. Giải đáp:
  A=(3^2009-1)/2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   A=1+3+3^2+3^3+…+3^2008
  3A=3+3^2+3^3+3^4+…..+3^2009
  3A-A=(3+3^2+3^3+3^4+…..+3^2009)-(1+3+3^2+3^3+…+3^2008)
  2A=3+3^2+3^3+3^4+…+3^2009-1-3-3^2-3^3-….-3^2008
  2A=(3-3)+(3^3-3^2)+(3^3-3^3)+(3^4-3^4)+….+(3^2008-3^2008)+(3^2009-1)
  2A=3^2009-1
  A=(3^2009-1)/2
  Vậy A=(3^2009-1)/2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )