Toán Lớp 6: A = {1;2;3;4;…;100} Hỏi tập hợp A có bao nhiêu phần tử? Ghi công thức + đáp án thôi, ko cần giải thích

Question

Toán Lớp 6: A = {1;2;3;4;…;100}
Hỏi tập hợp A có bao nhiêu phần tử?
Ghi công thức + đáp án thôi, ko cần giải thích, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Hòa 6 tháng 2022-06-21T06:06:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Số phần tử của tập hợp A là:
  (100 – 1) : 1 + 1 = 100 (phần tử)
  Vậy tập hợp A có 100 phần tử.
  ——————————————–
  Tính số phần tử của 1 tập hợp
  (số lớn nhất – số bé nhất) : khoảng cách + 1
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tập hợp A có số phần tử là:
  (100 – 1) : 1 + 1 = 100 (phần tử)
  Vậy :
  Tập hợp A có 100 phần tử

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )