Toán Lớp 6: `A = 1 + 2 + 3 + 4 + –.. + 100`

Question

Toán Lớp 6: `A = 1 + 2 + 3 + 4 + ………. + 100`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Hòa 4 ngày 2022-06-19T00:05:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  1 + 2 + 3 + … + 99 + 100
  = (0+100) + (1+ 99)+(2 + 98)+ (3 + 97)+….+(49+51)
  Ta thấy rằng nếu cứ lấy sẽ có 50 cặp tổng 100 như vậy là 5000 cộng thêm số 50 ở chính giữa nữa thì chúng ta sẽ có tổng từ 1 tới 100 là 5050
  Vậy 1 + 2 + 3 + … + 99 + 100=5050
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số số hạng của S là:
           ( 100 – 1 ) : 1 + 1 = 100 ( số hạng )
  Tổng của S là:
          ( 100 + 1 ) . 100 : 2 = 5050
  Vậy S = 5050
  @Trung

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )