Toán Lớp 6: `a)1/2+1/3+1/4+-…+1/9` Tính

Question

Toán Lớp 6: `a)1/2+1/3+1/4+…….+1/9`
Tính, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Ngân 8 tháng 2022-04-19T13:16:18+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 1: 
  a) 1/2 + 1/3 + 1/4 + …….. + 1/9 = 5/6 + 1/4 + 1/5 + 1/7 + 1/8 + 1/9
  = 1 + 1/4 + 1/5 + 1/7 + 1/8 + 1/9 
  = 1 + 9/20 + 15/56 + 1/9
  = 29/20 + 15/56 + 1/9
  = 481/280 + 1/9
  = 4609/2520

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )