Toán Lớp 6: -(-800) + (1267 – 987) – 67 + 1987

Question

Toán Lớp 6: -(-800) + (1267 – 987) – 67 + 1987, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Duyên 2 tuần 2022-06-07T09:02:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp $*$ Lời giải và giải thích chi tiết:
   -(-800) +(1267 -987) -67 +1987
  =800 +1267 -987 -67 +1987
  =800+(1267-67)+(1987-987)
  =800+1200 +1000
  =2000+1000
  =3000

 2. – ( – 800 ) + ( 1267 – 987 ) – 67 + 1987
  = ( 1267 – 67 ) + ( 1987 – 987 ) + 800
  = 1200 + 1000 + 800
  = 2000 + 1000
  = 3000

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )