Toán Lớp 6: [(7)^10.12+7^10.15):[(7)^8.(-3)^3

Question

Toán Lớp 6: [(7)^10.12+7^10.15):[(7)^8.(-3)^3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết lan 1 tuần 2022-04-13T13:31:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  7^10.12+7^10.15:7^8.(-3)^3

  =7^10.(12+15):7^8.(-3)^3

  =7^10.27:7^8.(-27)

  =27.(-7^10:7^8)

  =27.7^2

  =27.49

  =1323

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

  7^10 . 12 + 7^10 . 15 : 7^8 . (-3)^3

  =7^10 . (12 + 15) : 7^8 . (-3)^3

  =7^10 . 27 : 7^8 . (-27)

  =27 . (-7^10 : 7^8)

  =27 . 7^2

  =27 . 49

  =1323

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )