Toán Lớp 6: 60+(-75) 85+(-60) (-25) +(-30) Đang cần gấp mn giải dùng

Question

Toán Lớp 6: 60+(-75)
85+(-60)
(-25) +(-30)
Đang cần gấp mn giải dùng, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hường 1 tuần 2022-01-15T01:44:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

  `60` `+` (`-75`)

  `=` `-`(`75` `-` `60`)

  `=`     `-15`

  `85` `+` (`-60`)

  `=` `85` `-` `60`

  `=`     `25`

  (`-25`) + (`-30`)

  `=` `-`(`25` `+` `30`)

  `=`     `-55`

  Chúc Bạn Học Tốt????

 2. `60` + `(-75)` = `-(75 – 60)` = `-15`

  `85` + `(-60)` = `+(85 – 60)` = `25`

  `(-25)` + `(-30)` = `-(25 + 30)` = `-55`

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )