Toán Lớp 6: -59.113-59.(-57)+(-56) Help me

Question

Toán Lớp 6: -59.113-59.(-57)+(-56)
Help me, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 3 tháng 2022-02-17T07:27:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  = -3360
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  -59 . 113 – 59 . (-57) + (-56)
  = 59 . (- 113)  – 59 . (-57) + (-56)
  = 59 . [ (-113) – (-57)] + (-56)
  = 59 . (-56) + (-56)
  = (-56) . (59 +1)
  = (-56) . 60
  = -3360

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  -59 . 113 – 59 . (-57) + (-56)
  = -59 . (113 – 57) + (-56)
  = -59 . 56 + (-56)
  = -56 . (59 + 1)
  = -56 . 60
  = -3360

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )