Toán Lớp 6: -59.113-59.(-57)+(-56) Giúp mk đi

Question

Toán Lớp 6: -59.113-59.(-57)+(-56)
Giúp mk đi, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoa 3 tháng 2022-02-17T15:02:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải Pháp
  ${-59.113-59.(-57)+(-56)}$
  $={−6667−59(−57)−56}$
  $={−6667−(−3363)−56}$
  $={−6667+3363−56}$
  $={−3304−56}$
  $={-3360}$
  @Thiên Fake
   

 2. -59.113-59.(-57)+(-56)
  = -6667+ 3363-56
  = -3304-56
  = -3360

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )