Toán Lớp 6: 56 chia hết cho x;70 chia hết cho x và 10

Question

Toán Lớp 6: 56 chia hết cho x;70 chia hết cho x và 10

in progress 0
Bảo Anh 2 tháng 2022-03-01T21:10:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   14
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì 56⋮x,70⋮x ➞ x∈ƯC(56;70)
  Ta có:
  56=23.7
  70=2.5.7
  ƯCLN(56;70)=2.7=14
  ƯC(56;70)=Ư(14)={1;2;7;14}
  Vì 56⋮x,70⋮x và 10<x<20
  ⇔x=14

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  56 $\vdots$ x ; 70 $\vdots$ x ⇒ x ∈ Ư(56 ; 70)
  Ta có: 
  56 = 2^3 · 7
  70 = 2 . 5 · 7
  ⇒ ƯCLN(56 ; 70) = 2 . 7 = 14
  ⇒ ƯC(56 ; 70) = Ư(14) = {1 ; 2 ; 7 ; 14}
  Mà 10 < x < 20
  ⇒ x = 14
  Vậy x ∈ {14}.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )