Toán Lớp 6: -5/9 × -6/13 + 5/-9 × -5/13 – 5/9

Question

Toán Lớp 6: -5/9 × -6/13 + 5/-9 × -5/13 – 5/9, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc 2 tháng 2022-11-24T02:01:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  -10/117
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   -5/9 . (-6)/13 + 5/(-9) . (-5)/13 – 5/9
  = (-5)/9 . ( -6/13 – 5/13 + 1 )
  = (-5)/9 . 2/13
  = -10/117

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
       \frac{-5}{9} \times \frac{-6}{13} + \frac{5}{-9} \times \frac{-5}{13} – \frac{5}{9}.
  = \frac{-5}{9} \times \frac{-6}{13} + \frac{-5}{9} \times \frac{-5}{13} – \frac{-5}{9} \times (-1).
  = \frac{-5}{9} \times (\frac{-6}{13} + \frac{-5}{13} – \frac{-13}{13} ).
  = \frac{-5}{9} \times \frac{2}{13}.
  = \frac{-10}{117}.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )