Toán Lớp 6: 5¹³:5¹⁰-25.2² Mn giúp mik vs nha

Question

Toán Lớp 6: 5¹³:5¹⁰-25.2²
Mn giúp mik vs nha, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Linh 42 phút 2022-06-07T10:12:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bạn tham khảo nhé.
  5^(13):5^(10)-25.2^2
  =5^(13-10)-5^2 .4
  =5^3-5^2 . 4
  =5^2 .5-5^2 .4
  =5^2 (5-4)
  =1.5^2
  =25

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  5¹³:5¹⁰-25.2² = 5^13-10 – 5².2²
                       = 5³ – 5².2²
                       = 5².5 – 5².2²
                       = 5²(5 – 2²) (đặt nhân tử chung: 5²)
                       = 5².1 = 5² = 25

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )