Toán Lớp 6: -5/4+19/12+-10/3 -19/6+15/2+11/3 -2/5+1/6+-1/5 -3/4+9/7+-1/4+5/7

Question

Toán Lớp 6: -5/4+19/12+-10/3
-19/6+15/2+11/3
-2/5+1/6+-1/5
-3/4+9/7+-1/4+5/7, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Ngân 2 tuần 2022-06-08T00:44:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Mong cho lời giải hay nhất ❤️⭐️
  toan-lop-6-5-4-19-12-10-3-19-6-15-2-11-3-2-5-1-6-1-5-3-4-9-7-1-4-5-7

 2. $\dfrac{-5}{4}+\dfrac{19}{12}+\dfrac{-10}{3}$

  $=-\dfrac{15}{12}+\dfrac{19}{12}-\dfrac{40}{12}$

  $=\dfrac{-15+19-40}{12}$

  $=\dfrac{-36}{12}$

  $=-3$

  ________________________________________________

   $\dfrac{-19}{6}+\dfrac{15}{2}+\dfrac{11}{3}$

  $=-\dfrac{19}{6}+\dfrac{45}{6}+\dfrac{22}{6}$

  $=\dfrac{-19+45+22}{6}$

  $=\dfrac{48}{6}$

  $=8$

  _____________________________________________________________________

  $\dfrac{-2}{5}+\dfrac{1}{6}+\dfrac{-1}{5}$

  $=\dfrac{-3}{5}+\dfrac{1}{6}$ $=\dfrac{-18}{30}+\dfrac{5}{30}$

  $=\dfrac{-18+5}{30}$ $=\dfrac{-13}{30}$

  $=-\dfrac{13}{30}$

  __________________________________________________________________

  $\dfrac{-3}{4}+\dfrac{9}{7}+\dfrac{-1}{4}+\dfrac{5}{7}$

  $=\dfrac{-4}{4}+\dfrac{9}{7}+\dfrac{5}{7}$

  $=\dfrac{-4}{4}+\dfrac{14}{7}$

  $=-1+\dfrac{14}{7}$

  $=-1+2$

  $=1$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )