Toán Lớp 6: 5.(x+35)=515 lm hộ mik vs chiều nay mik phải lộp

Question

Toán Lớp 6: 5.(x+35)=515 lm hộ mik vs chiều nay mik phải lộp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thư 2 tháng 2022-02-18T11:49:18+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: x = 68

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  5 . (x + 35) = 515

  ⇒   x + 35  = 515 : 5

  ⇒   x + 35   =   103

  ⇒        x       = 103 – 35

  ⇒        x       =      68

  Vậy x = 68

  Chúc Bạn Học Tốt????

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

  5.(x + 35) = 515

  ⇔ 5x + 175 = 515

  ⇔ 5x = 515 – 175

  ⇔ 5x = 340

  ⇔ x = 340 : 5

  ⇒ x = 68

  Vậy x = 68

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )