Toán Lớp 6: 5^2Xx3=78125 tìm số tự nhiên X

Question

Toán Lớp 6: 5^2Xx3=78125 tìm số tự nhiên X, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Hiền 7 ngày 2022-06-17T00:12:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 5^{2x xx3}=78125
  =>5^{2x xx3} =5^7
  =>2x xx3=7
  =>6x=7
  =>x=\frac{7}{6}
  Vậy x=\frac{7}{6}
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  5^(2x \times 3)=78125
  =>5^(2x\times 3)=5^7
  =>2x\times 3=7
  =>6x=7
  => x=7/6
   Vậy x=7/6

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )