Toán Lớp 6: (5.x – 2) – 64 = -36 giúp mik với, mik cần gấp

Question

Toán Lớp 6: (5.x – 2) – 64 = -36
giúp mik với, mik cần gấp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 3 tuần 2022-06-04T18:18:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. (5.x – 2) – 64 = -36
  =>5x-2=28
  =>5x=30
  =>x=6
  Vậy x=6
  Đây đúng ko bạn

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   (5.x-2) = -36 + 64
  5.x-2    = 28
  5.x        = 28 +2
  5.x      =  30
  x        =  30 : 5
  x         = 6
   Vậy x = 6

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )