Toán Lớp 6: 5.(-2.x+1)^2=(-3)^2.(5)^2 giúp em với ạ

Question

Toán Lớp 6: 5.(-2.x+1)^2=(-3)^2.(5)^2 giúp em với ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoài Hương 1 tháng 2022-03-19T13:17:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  5.(-2.x+1)^2=9.25
  5.(-2.x+1)^2=9.25
  5.(-2.x+1)^2=225
  (-2.x+1)^2=225:5
  (-2.x+1)^2=45
    => Không có x thoa mãn

 2. Giải đáp:
  Không thể tìm được x .
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  5(-2x+1)^2 =(-3)^2 . 5^2
  => 5(-2x+1)^2 = 9 . 25
  => (-2x+1)^2 = 9 . 25 : 5
  => (-2x+1)^2 = 9 . 5 =45
  Dô 45 không là số chính phương ( bình phương của một số nào cả )
  Nên không thể tìm được x .
  $\\$
  Bài này có thể tìm được x khi học đến lớp 8.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )