Toán Lớp 6: [453 + 74 + (-79)] + (-527) Trả lời nhanh giúp mik nha mình đang cần gấp (hứa sẽ vote và cảm ơn mà, plsss)ฅʕ•̫͡•ʔฅ

Question

Toán Lớp 6: [453 + 74 + (-79)] + (-527)
Trả lời nhanh giúp mik nha mình đang cần gấp
(hứa sẽ vote và cảm ơn mà, plsss)ฅʕ•̫͡•ʔฅ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phượng Tiên 35 phút 2022-05-01T08:30:14+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. [453+74+(79)]+(-527)
  = [527+(-79)]-527
  = 527-79-527
  = (527-527)-79
  =0-79
  = -79
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  [453 + 74 + (-79)] + (-527)
  = [527+(-79]+(-527)
  = 527+(-79)+(-527)
  = 527+(-527)+(-79)
  = 0+(-79)
  = -79

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )