Toán Lớp 6: 4. Cho hai tia Ox và Oy đối nhau. Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = 2 cm, ON = 3cm. Trên tia Oy, lấy điểm O sao cho OP = 2 c

Question

Toán Lớp 6: 4. Cho hai tia Ox và Oy đối nhau. Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = 2 cm, ON = 3cm. Trên tia Oy, lấy điểm O sao cho OP = 2 cm. a) Trong ba điểm O, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao? b) Tính độ dài các đoạn thẳng MN và NP. c) Chứng tỏ O là trung điểm của PM, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoàng Hà 1 tháng 2022-12-21T02:47:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  toan-lop-6-4-cho-hai-tia-o-va-oy-doi-nhau-tren-tia-o-lay-hai-diem-m-va-n-sao-cho-om-2-cm-on-3cm

 2. a)
  ta cóOM;ONinOx (1) 
  OM=2cm;ON=3cm
  =>2<3=>OM<ON (2)
  từ (1) và (2) suy ra M nằm giữa 2 điểm còn lại 
  b)
  ta có OM+MN=ON
  =>MN=ON-OM
  =>MN=3-2=1cm
  ta có NO+OP=NP
  =>NP=3+2=5cm
  c)
  ta có OP=2cm;OM=2cm
  O nằm giữa PM ( MinOx;P in Oy mà Oy và Ox đối nhau )      
  =>O là trung điểm của PM         
   

  toan-lop-6-4-cho-hai-tia-o-va-oy-doi-nhau-tren-tia-o-lay-hai-diem-m-va-n-sao-cho-om-2-cm-on-3cm

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )