Toán Lớp 6: 4 . x – 20 = 2 mũ 5 chia 2 mũ 3

Question

Toán Lớp 6: 4 . x – 20 = 2 mũ 5 chia 2 mũ 3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Giang 29 phút 2022-06-20T18:19:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 4.x-20=2^5 :2^3
  <=>4.x-20=2^(5-3)
  <=>4.x-20=2^2
  <=>4.x-20=4
  <=>4.x=4+20
  <=>4.x=24
  <=>x=24:4
  =>x=6
  Vậy x=6

 2. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết:
    4  .x – 20 = 2^5 : 2^3
  -> 4 . x – 20 = 2^(5-3)
  -> 4 . x – 20 = 2^2
  -> 4 .x – 20 = 4
  -> 4 . x = 4 + 20 = 24
  -> x = 24 : 4 = 6 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )