Toán Lớp 6: 37 x 24 + 37 x 76 + 63 x 79 + 21 x 63

Question

Toán Lớp 6: 37 x 24 + 37 x 76 + 63 x 79 + 21 x 63, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 2 tháng 2022-03-19T08:39:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  0
  2022-03-19T08:41:11+00:00
  Giải đáp:
  37×24+37×76+63×79+21×63
  =888+2812+4977+1323
  =10000
  Áp dụng nhân chia trước cộng trừ sau sẽ ra kết quả như trên.
  @cloudie
   

 1. 37 × 24 + 37 × 76 + 63 × 79 + 21 × 63
  = 37 × ( 24 + 76 ) + 63 × ( 79 + 21 )
  = 37 × 100 + 63 × 100
  = 100 × ( 37 + 63 )
  = 100 × 100
  = 10 000
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )