Toán Lớp 6: (-37) . (1-382) – 382 . 37 (65.4) – (43.4) – (12-4)

Question

Toán Lớp 6: (-37) . (1-382) – 382 . 37
(65.4) – (43.4) – (12-4), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Ánh 6 tháng 2022-06-11T11:25:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  $\text{}$
  a) ( -37 ) . ( 1 – 382 ) – 382 . 37
  = ( -37 ) . ( -381 ) – 382 . 37
  = 37 . 381 – 382 . 37
  = 37 . ( 381 – 382 )
  = 37 . ( -1 )
  = -37
  b) ( 65 . 4 ) – ( 43 . 4 ) – ( 12 – 4 )
  = [( 65 – 43 ) . 4] – ( 12 – 4 )
  = [22 . 4] – 8
  = 88 – 8
  = 80

 2. Giải đáp:
   $a) (-37).(1-382)-382.37$
  $= (-37).[(1-382)+382]$
  $= (-37).[(-381)+328]$
  $= (-37).1$
  $=-37$
  $b) (65.4)-(43.4)-(12-4)$
  $= 260-172-12+4$
  $= 88+(-8)$
  $= 80$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )