Toán Lớp 6: 35.(110-15)+15.(35-110) 82.25+(-82).25

Question

Toán Lớp 6: 35.(110-15)+15.(35-110)
82.25+(-82).25, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhân 2 tháng 2022-02-17T23:38:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.         Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết :
  a) $35$ .(110-15)+15 $.(35-110)$
  $= 35$ . 100 – 35 $. 15 + 15$ . 35 – 15 $. 1100$
  $= 35$ . (110 – 15) + 15 $. (35 – 110)$
  $= 35$ . 95 + 15 $. (-75)$
  $= 3325 + (-1125)$
  $= 2200$
  b) $82$ . 25+$($$-82$$)$ . 25
  $=$ 25 $. [82 + (-82)]$
  $= 25$ . 0
  $= 0$

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $a)35.(110-15)+15.(35-110)\\ =35.110-35.15+15.35-15.110\\ =35.110-15.110+(-35.15+15.35)\\ =110(35-15)\\ =110.20\\ =2200\\ b)82.25+(-82).25\\ =25(82-82)\\ =25.0\\ =0.$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )