Toán Lớp 6: 33/ Bác An có một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 72m, chiều rộng 40m. Bác An muốn trồng các cây ăn trái xung quanh vườn sao cho m

Question

Toán Lớp 6: 33/ Bác An có một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 72m, chiều rộng 40m. Bác An
muốn trồng các cây ăn trái xung quanh vườn sao cho mỗi góc vườn có một cây và khoảng
cách giữa hai cây là 4m. Số cây dùng để trồng là:
A. 60 cây B. 58 cây C. 56 cây D. 54 cây, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ Thuận 2 tháng 2022-03-02T13:59:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Câu 33

  Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật đó là:

  (72+4)xx2=224(m)

  Số cây dùng để trông là:

  224:4=56(cây)

  =>Chọn C

 2. Chu vi mảnh vườn là:

  ( 72 + 40 ) × 2 = 224 ( m )

  Số cây dùng để trồng là: 

  224 : 4 = 56 ( cây )
  Đáp số: 56 cây

  Vậy chọn C.

  $\text{#lknhatminh0322}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )