Toán Lớp 6: /x/=/-33/7/ dau / la gia tri tuyet doi nha

Question

Toán Lớp 6: /x/=/-33/7/
dau / la gia tri tuyet doi nha, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Châu 2 tháng 2022-11-24T00:11:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. |x|=|$\frac{-33}{7}$|
  =>|x|=$\frac{33}{7}$
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x=\frac{33}{7}\\x=-\frac{33}{7}\end{array} \right.\) 
   

 2. ║x║ = ║$\frac{-33}{7}$ ║
  ⇔ ║x║ = $\frac{33}{7}$ 
  ⇒  \(\left[ \begin{array}{l}x=\frac{33}{7} \\x=-\frac{33}{7}\end{array} \right.\)
  Lunngoctrang1
  Xin ctlhn cho nhóm

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )