Toán Lớp 6: 3^9. 3 : 3^10 + 2^5 : 2^4.2^3 – 9.2014^0

Question

Toán Lớp 6: 3^9. 3 : 3^10 + 2^5 : 2^4.2^3 – 9.2014^0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Xuân 6 ngày 2022-06-11T21:19:49+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 3^9 .3:3^10 + 2^5 :2^4 .2^3 -9. 2014^0
  = 3^(9+1-10)+2^(5-4+3) -9.1
  = 3^0 + 2^4 -9
  = 1+16-9
  = 8

 2. 3^9 .3:3^{10}+2^5 :2^4. 2^3- 9. 2014^0
  =(3^9 .3):3^{10}+(2^5 :2^4). 2^3- 9. 1
  =3^{10}: 3^{10}+ 2 .2^3 -9
  =3^0+2^4-9
  =1+16-9
  =8

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )