Toán Lớp 6: $3^{x}$ + $3^{x+4}$ = $9^{25}$ + $27^{18}$

Question

Toán Lớp 6: $3^{x}$ + $3^{x+4}$ = $9^{25}$ + $27^{18}$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diệu Hằng 3 tháng 2022-02-17T06:55:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  3^x+3^(x+4)=9^25+27^18
  <=>3^x+3^(x+4)=(3^2)^25+(3^3)^18
  <=> 3^x+3^(x+4)=3^50+3^54
  <=> 3^x (1+3^4)=3^50 (1+3^4)
  <=> 3^x=3^50
  <=> x=50
  Vậy x=50 

 2. 3^x + 3^{x+4} = 9^25+27^18
  ⇒ 3^x + 3^{x+4} = (3^2)^25 + (3^3)^18
  ⇒ 3^x + 3^{x+4} = 3^{2.25} + 3^{3.18}
  ⇒ 3^x + 3^{x+4} = 3^50 + 3^54
  ⇒ 3^x = 3^50
       3^{x+4} = 3^54
  Vậy x = 50      

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )