Toán Lớp 6: 3x +20=-7 (2x -1).5=-15 giúp mik nha

Question

Toán Lớp 6: 3x +20=-7
(2x -1).5=-15
giúp mik nha, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
An Kim 3 tháng 2022-01-13T05:49:38+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+giải thích các bước giải:

  3x + 20 = -7

  3x          = -7 -20

  3x          = -27

  x            =-27 : 3

  x            = -9

  (2x – 1). 5 =-15

  (2x – 1)     = -15 : 3

   2x – 1       = -5

   2x             = -5+1  

   2x             = 4

  x                = 4:2

  x                = 2

   

 2. $3x\:+20=-7$

  $⇒3x+20-20=-7-20$

  $⇒3x=-27$

  $⇒x=-9$

  `Vậy` $x=-9$

  ____________________________________

   $\left(2x\:-1\right)\cdot 5=-15$

  $⇒5\left(2x−1\right)=−15$

  $⇒2x-1=-\dfrac{15}{5}$

  $⇒2x-1=-3$

  $⇒2x-1+1=-3+1$

  $⇒2x=-2$

  $⇒x=-1$

  `Vậy` $x=-1$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )