Toán Lớp 6: 2a/3b+3b/4c+4c/5d+5d/2a biết 2a/3b=3b/4c=4c/5d=5d/2a Ai nhanh và đúng cho hay nhất Các nhiên nhân toán học giúp em với!!!!!!!!!!!!!

Question

Toán Lớp 6: 2a/3b+3b/4c+4c/5d+5d/2a biết 2a/3b=3b/4c=4c/5d=5d/2a
Ai nhanh và đúng cho hay nhất
Các nhiên nhân toán học giúp em với!!!!!!!!!!!!!, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hường 1 tháng 2022-03-15T05:02:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết2a/3b = 3b/4c = 4c/5d = 5d/2a (1)
  ta có: 2a/3b=3b/4c=> 8ac=9b^2
  4c/5d=5d/2a=> 8ac=25d^2
  => 9b^2=25d^2
  => b=5d/3
  => 3b=5d(*)
  lại có: 3b/4c=4c/5d => 3b/4c=4c/3b (theo *)
  => 9b^2=16c^2

 2. 2a/3b = 3b/4c = 4c/5d = 5d/2a (1)
  ta có: 2a/3b=3b/4c=> 8ac=9b^2
  4c/5d=5d/2a=> 8ac=25d^2
  => 9b^2=25d^2
  => b=5d/3
  => 3b=5d(*)
  lại có: 3b/4c=4c/5d => 3b/4c=4c/3b (theo *)
  => 9b^2=16c^2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )