Toán Lớp 6: 272 chia 16 trừ 5 cộng4 ( 30 trừ 5 trừ 255 chia 17 ) Bn giải de hiếu giùm mik

Question

Toán Lớp 6: 272 chia 16 trừ 5 cộng4 ( 30 trừ 5 trừ 255 chia 17 )
Bn giải de hiếu giùm mik, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi Mai 2 ngày 2022-12-22T15:49:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 272 : 16 – 5 + 4 ( 30 – 5 – 255 : 17)
  = 17 – 5 + 4( 30 – 5 – 15)
  = 17 – 5 + 4 . 10
  = 17 – 5 + 40
  = 12 + 40
  = 52
   

 2. 272:16−5+4.(30−5−255:17)
  =17−5+4.10
  =17−5+40
  =52

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )