Toán Lớp 6: 272 chia 16 trừ 5 cộng 4 ( 30 trừ 5 trừ 255 chia 17) Giúp mik

Question

Toán Lớp 6: 272 chia 16 trừ 5 cộng 4 ( 30 trừ 5 trừ 255 chia 17)
Giúp mik, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hòa Tâm 1 tháng 2022-12-22T15:16:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 272 : 16 – 5 + 4 . ( 30 – 5 – 255 : 17 )
  = 17 – 5 + 4 . ( 25 – 15 )
  = 12 + 4 . 10
  = 12 + 40
  = 52
  #dtkc
   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  272 : 16 – 5 + 4 . ( 30 – 5 – 255 : 17)
  = 17 – 5 + 4 .  (30 – 5 – 15)
  = 17 – 5 + 4 . (25 – 15)
  = 17 – 5 + 4 . 10
  = 17 – 5 + 40
  = 12 + 40
  = 52

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )