Toán Lớp 6: 272 chia 16 trừ 5 cộng 4 ( 30 trừ 5 trừ 25 chia 17) Giúp mik mik cần gấp

Question

Toán Lớp 6: 272 chia 16 trừ 5 cộng 4 ( 30 trừ 5 trừ 25 chia 17)
Giúp mik mik cần gấp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc 1 ngày 2022-12-22T16:39:14+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 272:16-5+4.(30-5-25:17)
  =17-5+4.(25-25/17)
  =12+4.400/17
  =12+1600/17
  =1804/17
   

 2. 272 : 16 – 5 + 4 . ( 30 – 5 – 25 : 17 )
  = 17 – 5 + 4 . ( 25 – 25 : 17 )
  = 12 + 4 . ( 25 – 25/17 )
  = 12 + 4 . 400/17
  = 12 + 1600/17
  = 1804/17
  #dtkc
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )