Toán Lớp 6: 27 . 63 +63.73 helpppppppppp plz

Question

Toán Lớp 6: 27 . 63 +63.73
helpppppppppp plz, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðông Nghi 2 tuần 2022-06-07T22:41:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  =    6300
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   27 . 63 + 63 . 73 
  = 63. ( 73 + 27 )
  = 63 .  100
  =    6300

 2.    27 . 63 + 63 . 73
  = (27 + 73 ) . 63
  =    100       . 63
  =      6300
  @Hạ

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )