Toán Lớp 6: ( 25 – 51 ) – ( 53 + 25 – 43 – 51 ) giúp mik với đúng vote cho 5sao và ctlhn

Question

Toán Lớp 6: ( 25 – 51 ) – ( 53 + 25 – 43 – 51 )
giúp mik với đúng vote cho 5sao và ctlhn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tâm 2 tuần 2022-06-07T02:05:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  (25 – 51) – (53 + 25 – 43 – 51)
  = 25 – 51 – 53 – 25 + 43 + 51
  = (25 – 25) + (-51 + 51) + (- 53 + 43)
  = 0 + 0 + (-10)
  = -10

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  ( 25 – 51 ) – ( 53 + 25 – 43 – 51 )
  =25 – 51 – 53 – 25 + 43 + 51
  =25-25+51-51-53+43
  =0+0-53+43
  =-53+43
  =-10

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )