Toán Lớp 6: 24 x 5 mũ 5 + 5 mũ 2 x 5 mũ 3 làm hộ mk với nhé

Question

Toán Lớp 6: 24 x 5 mũ 5 + 5 mũ 2 x 5 mũ 3 làm hộ mk với nhé, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Xuân 6 tháng 2022-06-11T10:07:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $24$.$5^{5}$ + $5^ {2}$ .  $5^{3}$ 
  = $24$.$5^{5}$+ $5^{2+3}$
  =$24$.$5^{5}$ + $5^{5}$
  =$5^{5}$.($24$+$1$)
  =$5^{5}$.$25$
  =$5^{5}$. $5^{2}$
  =$5^{7}$
  =$78125$
  Học tốt!
  Xin ctlhn+5sao!

 2. Giải đáp + giải thích :

  toan-lop-6-24-5-mu-5-5-mu-2-5-mu-3-lam-ho-mk-voi-nhe

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )