Toán Lớp 6: 216 – ( x + 84 ) = 123 126 + ( 216 – x ) = 220 Giup mn với

Question

Toán Lớp 6: 216 – ( x + 84 ) = 123
126 + ( 216 – x ) = 220
Giup mn với, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dương 4 ngày 2022-06-18T20:54:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 216 – ( x + 84 ) = 123
  x + 84 = 216 – 123
  x + 84 = 93
  x = 93 – 84
  x = 9
  126 + ( 216 – x ) = 220
  216 – x = 220 – 126
  216 – x = 94
  x = 216 – 94
  x = 122

 2. $@Shinn$
  216-( x+84)=123
  (x+84)=216-123
  x+84=93
  x=93-84
  x=9
  126+( 216 – x )=220
  (216-x)=220-126
  216-x=94
  x=216-94
  x=122
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )